ODBORNÉ TRÉNINKOVÉ KURZY SITECH

ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH STROJŮ NIVELAČNÍMI SYSTÉMY 2D a 3D

PROPOJENÁ STAVBA - EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ 3D ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH STROJŮ

Na žádost zákazníků připravila společnost SITECH CZ a Bobcat CZ odborné tréninkové kurzy, které jsou určeny pro obsluhy stavebních strojů, mistry, stavbyvedoucí, geodety, kontrolní pracovníky nebo management firmy.

Kurz je rozdělen do dvou částí - teoretické, která probíhá v učebně a praktické, která probíhá v terénu s potřebným vybavením a stavebními stroji. Účastníci budou rozdělení do 4 pracovních skupin, kde budou provádět praktické úkoly a cvičení týkající se uvedených okruhů.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:

Kurz:

PROPOJENÁ STAVBA - EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ 3D ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH STROJŮ

Určený pro: Management stavební firmy, stavbyvedoucí, kontrolní pracovníky

Obsah:
 • Nové trendy ve stavebnictví
 • Zvýšení efektivity využitím technologie "Propojená stavba"
 • 3D monitoring průběhu stavebních prací
 • Výčet podkladů potřebných pro 3D řízení stavebních strojů
 • Zaměření stavby pomocí GPS-roveru nebo totální stanice
 • Zpracování podkladů a vytvoření 3D-digitálního modelu terénu
 • Příprava digitálního modelu pro řízení stavebního stroje
 • Využívání 3D technologií u silničních fréz a asfaltových finišerů
 • Inteligentní hutnění
 • Výpočty kubatur a rozpočtů stavby
 • Speciální aplikace: „zhuštění“ digitálního modelu terénu, vytváření odsazených linií a hran atd.
 • Kontrola správného seřízení nivelačního systému na stavebním stroji
 • Kontrola provedené práce pomocí GPS systému nebo univerzální totální stanice

Termín dvoudenního kurzu: bude upřesněn
Doba trvání kurzu: od 8:30 do 17:30
Místo školení: školící středisko BOBCAT/DOOSAN, Dobříš
Cena: 4.800,- Kč bez DPH / 1 účastník
V ceně kurzu je zahrnuto ubytování se snídaní, oběd a občerstvení během dne.
Počet účastníků omezen!

Rezervace zasílejte na e-mailovou adresu: eva.nemcova@sitech-czech.cz nebo tel.:+420 725 575 643
Při rezervaci můžete současně uvést i témata a okruhy, které Vás zajímají a ty mohou být zařazeny do programu školení.

Na setkání s Vámi se těší tým SITECH a Bobcat

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ